Aotearoa Tribal Map

1835 Proclamation of Independence

He Wakaputanga 

the document in Te Reo Maori with vague english interpretation –

He Wakaputanga o te Rangatiratanga o Nu Tireni

Ngapuhi Speaks

More Ngapuhi learnings.....

Part of the Aotearoa Learnings